Medikal Çeviri

Medikal çeviri aslında tam bir uzmanlık alanını oluşturmaktadır. Tıbbi ve medikal alandaki metinlerin çoğu Latince ve diğer dillerden terimler içerdiğinden bu alanda yapılacak tercümelerde ciddi bir medikal bilgi ve tecrübe gerekmektedir. Özellikle tıbbi bir makale Türkçe’den başka bir dile ya da başka bir dilden dilimize tercüme edilecekse bunun gerçekten alanında uzman insanlar tarafından yapılması çok sağlıklı olacaktır. Aksi bir durumda çeviriler eksik ya da hatalı anlamlar taşıyabilir.

Birçok Medikal ve Tıbbi Metin İçin Çeviri İhtiyacı Vardır

Medikal TercümeMedikal dünyada gerçekleşen gelişmeler ve buluşlar zaman kaybedilmeden ülkemizde de takip edilmektedir. Oluşan yeni gelişmelerin takibi, hastalıklar ve sağlık sorunları ile mücadelede önemli bir noktayı oluşturmaktadır. Mevcut bir hastalığa karşı geliştirilen yeni bir tedavi yönteminin ve ilacın kullanımı hızlıca ülkemizdeki sağlık personelinin kullanımına sunulması gerekir. Ya da gerçekleştirdikleri medikal bir araştırmayı dünyadaki meslektaşları ile paylaşıp fikir almak isteyen akademisyenlerimiz de bunların tercümesine gerek duyarlar. Bu nedenle de tıbbi araştırma metinlerinin, tıbbi makalelerin, prospektüslerin, medikal patent ve lisanslar, diş hekimliğini ilgilendiren metinler, akademik tıp lisansları, medikal kitaplar, katalog ve broşürler farklı dillere ya da başka dillerden Türkçe’ye tercüme edilmesi gerekmektedir.

Bu tür medikal çeviri hizmetlerini, kamuya ait ya da özel hastaneler, tıbbi ekipman üretici ve distribütörleri, klinikler, araştırmacılar ve ilaç üreten firmalar almak zorundadır.

Yanlış Tercüme Ciddi Hasarlara Neden Olabilir

Gerçekleştirilecek medikal çevirilerde eksiklik ve hatalar ciddi olumsuz sonuçlara neden olabilir. Örneğin bir ilacın etki ettiği alanlar konusunda yapılacak yanlış bir tercüme sonrasında tazmini mümkün olmayan hatalara bile neden olabilir. Ya da bir medikal cihazın nerelerde nasıl kullanılması konusundaki bir tercüme esnasında yapılacak bir hata insanlarda ciddi hasar ver arızalar oluşmasının sebep verebilir. Bu nedenle medikal çeviriler gerçekten alanında uzman, hem her iki dile de yüksek düzeyde hakim hem de tercüme yapılan alanda yanlış yorum ve anlamlar çıkarmayacak kadar yüksek seviyede medikal bilgiye sahip insanlar tarafından yapılmalıdır. Aksi taktirde medikal çeviri hizmetlerinin hatalı ya da eksik olması durumunda hastalar ya da belirli rahatsızlıkları olan insanlar ciddi ya da hafif zararlar görebilirler.binance scam

Open chat
Merhaba!
Eskuda Tercüme 'ye hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabiliriz?