Hukuki Tercüme

Hukuki Tercüme Hizmeti Doğru Verilmelidir

Günlük hayatımızda ister istemez çeşitli hukuki süreçlerle karşı karşıya kalıyoruz. Hukuk alanında ilgilenmemiz gereken olay ve durumlar için çeşitli dillere hukuki tercüme hizmetine ihtiyaç duyabiliriz. Sadece bireyler olarak değil yoğun bir şekilde şirketler de bu hizmetten yararlanmaktadır. Hukuki alanda yapılan çeviriler ise bu alanda büyük bilgi ve tecrübe gerektirir.  Gerekli bilgi ve tecrübeye sahip olunmadan yapılan tercümeler istenilenin aksine zararlı sonuçlar bile doğurabilir.

Çevrilen Hukuki Metin Ve Evraklar Nelerden Oluşur

Hukuki tercüme konusu olan metin ve evraklar aslında çok büyük bir yelpazeye yayılmış durumdadır. İnsanların ya da kurumların birbirleri ile aralarında oluşan hukuksal ilişkilerde kullanılan tüm metin ve evraklar bu alana girer. İhtiyaç duyulduğu zamanlarda da bu tür belge ve evraklar farklı dilerden birbirine tercüme edilir. Hukuki belge ve evrakları ise hukuki alandaki yazışmalar, kanun ve yönetmelikler, sözleşmeler, kontratlar, hukuki sertifikalar, beyannameler, yasal ve resmi raporlar, şahit beyanları, yasal olarak yapılan uyarılar, patent ve marka başvuru ve ihtarları, ruhsat belgeleri, akreditif mektupları ve ilgili diğer evrak ve belgeler olarak sayabiliriz.

Yanlış Tercüme Hatalı Kararların Alınmasına Neden Olabilir

Hukuki metinlerde yapılacak çeviri sırasında yapılacak bir hata ya da meydana gelen bir eksiklik alınacak kararlarda yanlış sonuçlara ulaşılmasına neden olabilir. Bu nedenle bu alanda yapılacak tercüme hizmetleri ciddi bir yetkinlik ve ihtimam gerektirir.

Uluslar arası ve Türk hukuk sistemi hakkında yeterli bili ve tecrübeye sahip insanlar tararından yapılması önemlidir. Eğer içinde yanlış ve eksik çevrilmiş bölümler bulunduruyorsa ortaya çıkan bu sonuç da insanların ya da şirketlerin günlük ve ticari hayatlarında ciddi olumsuzlukların meydana gelmesini sağlayabilir. Hukuki alandaki metinlerle ilgili çeviri hizmeti sunarken oluşabilecek olumsuz durumların da bilinç ve sorumluluğu taşınarak tercümeler yapılmalıdır. Bu nedenle hukuki tercüme yapacak kişinin her iki dildeki hukuki kavramlara, kanun ve yönetmeliklere, içtihatlara ve bakış açısına hakim olması gerekmektedir.

Çevirilerin Hukuki Süreleri Aşmayacak Zamanlama İle Tamamlanması Gerekir

Bazı hukuki işlemlerin gerçekleştirilmesi için yasal zamanlama sınırları mevcuttur. Bunların dışında kalmamak için hukuki tercümelerin zamanında tamamlanması gerekir. Ayrıca çevrilen metinlerin gizliliğinin sağlanması da hayati önem taşımaktadır.

Sizde hemen Hukuki tercüme ve çeviri hizmetlerinden yararlanmak için bizi 0.312 417 0470 no’lu telefon numaramızdan arayarak veya bilgi@eskudatercume.com adresimize e-posta göndererek detaylı bilgi alabilirsiniz.

Open chat
Merhaba!
Eskuda Tercüme 'ye hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabiliriz?